Csapatépítés - Szervezetfejlesztés


A legtöbb cégnél ma már nem kérdés, hogy a feszültségek oldására, a napi rutinból való kiszakadásra, és nem utolsó sorban az együtt dolgozók csapatának összekovácsolására pénzt és alkalmat teremtenek a vállalat vezetői.  Csapatépítéssel az elmúlt évtizedekben számtalanszor találkoztunk, kérdés azonban, mit tekintünk csapatépítésnek egyáltalán. A legtágabb értelemben csapatépítésnek neveznek minden közösen eltöltött időt, legyen szó akár mulatozásról, wellnessről, sportról vagy bármi másról. Nem biztos azonban, hogy egy jó hangulatú esemény önmagában képes csoportfolyamatokra hatni. A csapatépítés legfontosabb célkitűzései között szoktak szerepelni, hogy fókuszáljon a csapatmunkára, erősítse az egymás közötti bizalmat és kötődést, hasson az egymás közötti kommunikációra és az együttműködésre. Kézzelfogható eredménye lehet a hatékony szervezésnek, hogy a csapatépítés következtében növekszik a csapat teljesítménye. 

Mik lehetnek azok az ismérvek, amelyek megkülönböztetnek egy csoportos együttlétet a valódi csapatépítő programoktól?

A csapatépítésnek szükséges, hogy legyen valamilyen célja, küldetése, amely valamilyen szinten igazodik a vállalati stratégiához, az aktuális kihívásokhoz és az esetleges problémákhoz. Valamilyen formában a vállalati életet kell, hogy szimulálja észrevétlenül, felhőtlen jókedvet generálva az egyénekben, miközben problémamegoldási eszközként is funkcionál. Az igazán eredeti és hatásos csapatépítési programokban egyértelmű, hogy mit miért csinálunk. Szemléletünk szerint, nem árt, ha a szórakozás és kikapcsolódás érzetével egyetemben, a csapatépítés valódi értékeket is épít az egyéneken keresztül a kollektívában.  Szeretjük, ha a csapatépítés arról is szól, hogy a csapat tagjai megtalálják a közös célokat, illetve mindenki megtalálja a saját helyét a csapatban. A csapatépítés fő eredményének azt tartjuk, hogyha a csapattagok a jövőben sikeresebben dolgoznak együtt, nő az eredményességük, a produktivitásuk, a felelősségvállalásuk, a motiváltságuk, valamint kreatívabbá válnak a válaszkészségeik.


Három alapvető tényező van, amely egy csapatot meghatároz: a közös vágyak, a specifikus célok és az egyértelmű szabályok. Ezek a szabályok arra vonatkoznak, miként is dolgozik együtt a csapat. Hogyan hoznak meg közös döntéseket, hogyan oldanak meg problémákat, valamint hogyan osztják meg a létfontosságú információkat egymás között a célok megvalósításának az érdekében. A csapatoknak szükségük van olyan kompetenciákra is a hatékony működéshez, mint például a kommunikáció vagy a megfelelő döntési képesség, illetve az elköteleződés a berögzült viselkedésmintázatok megváltoztatására.

A csapatépítés mindig az igények azonosításával kezdődik.


Intézetünk a megrendelővel folytatott előzetes konzultáció során feltérképezi azokat a szükségleteket és igényeket, amelyek alapján felépítjük a pszichológiai csapatépítő játékokat. Maga a konkrét csapatépítési program elkészítése csak ezután következik. A pszichológiai játékok és a bennük szereplő örömelvű feladatok mindig egymásra épülnek, ezért a felépítés folyamatában figyelembe vesszük, hogy a csapat szembesüljön azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a vállalat is találkozik. A csapatépítés kihívása abban áll, hogy megértsük, miként is működik az egység az egyéneken és a társakon keresztül. A csapatot nemcsak létrehozni kell tudni, hanem fel is kell építeni. A csapat fejlődésének különböző stádiumában más és más típusú  játékokra van szükség. A játékok felépítésében szerepet kapnak még olyan kognitív folyamatok is, amelyek elősegítik az egység kialakulását. Célunk, hogy az önfeledt játszás közben, a csapat, a tudatalatti tevékenységek megmozdításával megkezdje az összekovácsolódást, a felelősségvállalást egymás iránt és az egy irányba haladás felépítését közösen. 


Az emberek ritkán érnek el sikereket azokban a dolgokban, amelyeket nem szívesen csinálnak, ezért a csapatépítő program kidolgozása során nem vagyunk hajlandóak figyelmen kívül hagyni a csapatépítés talán legfontosabb alapszabályát. 

"Teremts egyensúlyt a különféle adottságú emberek között!"

Feladatunk megszervezni, hogy mindenki jól érezhesse magát, és a játékok kapcsán kiteljesedhessen a csapaton belüli úgynevezett "közösségi örömelv". 


A Cégadmirális Intézet pszichológiai csapatépítő és szervezetfejlesztő programjai egyszerre nyújtanak olyan izgalmakat és kikapcsolódást, ahol a résztvevők szinte észrevétlenül válnak szorosabban együttműködő közösséggé, miközben egy fordulatokban gazdag és szórakoztató két-három órát élnek meg, ahol az élmények hatására szinte kilépnek a valós időből.


Felkeltettük érdeklődését?


Informálódjon és kérjen konzultációs időpontot csapatépítő programjainkról! Várjuk azoknak a kis-, közép- és nagyvállalati szervezőknek a jelentkezését, akik nagyobb csoportban vagy éppen pár fővel szeretnének csapatépítési programokat megvalósítani egy különleges, nevetéssel teli, pszichológiai kalandban. 

CSAPATÉPÍTŐ PROGRAM - KONZULTÁCIÓS IDŐPONT KÉRÉSE

A pszichológiai csapatépítés igazi örömforrás.